Storsala rekryterar CFO från SBB

Storväxande Storsala bygger sitt team med ambitioner att omskapa landskapet inom fastighetsbranschen. Genom att kombinera stark finansiell kapacitet med gedigen fastighetsexpertis fortsätter Storsala etableringen av ett stabilt och långsiktigt företag. Eva-Lotta Stridh har anställts som ekonomidirektör med uppdraget att ansvara för och stärka Storsalas ekonomi- och redovisningsfunktion. 

Eva-Lotta Stridh kommer närmast från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), där hon var med från starten 2016 och hade rollen som CFO och vice vd. Under sin tid var hon med och byggde upp bolagets fastighetsvärde till över 150 mdkr när det var som högst. Eva-Lotta har varit delaktig i ett flertal bolagsförvärv såsom Hemfosa, Amasten och Offentliga Hus samt var involverad i SBB:s börsintroduktion 2017 och senare i dess listbyte från First North till Nasdaqs huvudlista.

Tidigare har Eva-Lotta Stridh bland annat arbetat som CFO på Rikshem där hon var med och byggde upp bolagets ekonomi- och finansfunktion. Dessförinnan arbetade Eva-Lotta på fastighetsbolaget Akelius under 10 år, bland annat i rollen som ekonomichef.

– Storsala befinner sig i en mycket spännande fas med stora möjligheter framåt. Jag tror att min erfarenhet lämpar sig väl för att bidra till bolagets tillväxt och fortsatta framgång samtidigt som jag får möjlighet att vara en del av ett dynamiskt team, säger Eva-Lotta Stridh, ekonomidirektör, Storsala.
– Med sin omfattande erfarenhet från framstående positioner inom fastighetsbranschen kommer Eva-Lotta att spela en avgörande roll i att stärka Storsalas finansiella strategi och stödja vår fortsatta tillväxtresa. Hon har dessutom enastående insikter från att tidigare ha byggt upp och förvaltat företag med betydande fastighetsvärden och från att framgångsrikt ha drivit komplexa affärsstrategier. Eva-Lotta är utan tvekan bland Sveriges främsta inom sitt område, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.
Eva-Lotta Stridh tillträder sin nya tjänst som ekonomidirektör den 15 januari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Mail: press@storsala.se

Läs nyheten på Cision