En solid investering

Storsala grundades i slutet av 2016 av Orlando Villacrez ur en analys och förståelse för bostadsmarknadens utveckling, med målet att ligga steget före marknadens efterfrågan. Martin D´Amore anslöt som medgrundare i slutet av år 2018. Bolagets ursprungliga koncept går ut på att bygga hus i bostadsrättsform och därigenom möjliggöra för fler människor att uppfylla sina husdrömmar, utan att begränsas av prisbilden på Stockholms bostadsmarknad. Vår metod är beprövad och anpassas hela tiden efter marknadens behov. Vi köper mark, förädlar områden och bygger tidlösa hem till priser som uppskattas av en större målgrupp, utan att tumma på kvalitet och design.

Storsala har under senaste åren haft en lönsam tillväxt med fokus på långsiktighet, både finansiellt och operativt. Lönsamheten reflekteras i senaste årens faktiska resultat med 29,5 mkr i resultat för 2020, 60 mkr 2021 och ett förväntad resultat om strax under 100 mkr 2022. Projektportföljen vid slutet av 2022 förväntas uppgå till ca. 1,5 mdr kr, och bedöms öka med 50% årligen. Bolaget har satt ett mål om intag av ca. 3–5 projekt årligen. Vidare har Storsala nu påbörjat en diversifiering av sin affärsmodell för att även möjliggöra produktion och förvaltning av hyresrätter. Andelen projekt som innehåller hyresrätter kommer därför succesivt att öka i projekt och områden där det är lämpligt.

I takt med att projekten blir fler och större kan Storsala konkurrensutsätta både byggare och finansiärer, vilket även ökar lönsamheten. Samtidigt påbörjas nu en resa mot allt starkare kassaflöden som genereras av både projektvinster, entreprenadpåslag från ökad byggnation, men inte minst även från förvaltningsfastigheter. Detta skapar förutsättning för en hållbar och långsiktig verksamhet med stark tillväxt.

Storsala i siffror

Storsala har gjort en stark tillväxtresa sedan bolaget grundades 2016. Genom att utveckla högkvalitativa bostäder för en bred målgrupp i attraktiva områden i Storstockholm har Storsala positionerat sig som en viktig och drivande bostadsutvecklare inom sitt segment på marknaden. I takt med att bolaget växer breddar det sitt erbjudande och etablerar sig på nya marknader. 

Projektportfölj
1,2 mdkr
BTA
30 543 m2
Nya hem
261 Enheter

Intresserad av att investera?

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.