Ett stadigt team

Teamet är den stadiga grunden för vår verksamhet och kärnan för vår framgång. Vi bygger starka team som stöttar varandra i alla lägen och på Storsala ska alla få sin röst hörd.

Storsala teamet

Styrelsen