Storsala

En stadig grund

Storsala

En stadig grund

Grunden för allt stabilt och hållbart är en stadig grund.
Det är så vi bygger vårt team och våra hem.

Storsala förvärvar och utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen i Stockholmsregionen och i Sveriges tillväxtorter. Med kunden i fokus, en tydlig vision och med ett starkt personligt engagemang vill Storsala möjliggöra för fler människor att uppfylla sina boendedrömmar. Genom att vi äger processen, från förvärv av mark till projektering och produktion, står vi på en stadig grund och skapar ett långsiktigt värde för våra kunder, ägare och samarbetspartner.

Vi bygger inte hus - vi skapar hem

En stadig grund

Teamet är den stadiga grunden för vår verksamhet. Ett starkt team är kärnan för vår framgång. Alla våra medarbetare har en tydlig och viktig roll i bolaget. Vi bygger starka team som stöttar varandra i alla lägen.

Hem för alla

Storsala erbjuder högkvalitativa bostäder till överkomliga priser i Stockholmsregionen. Med kunden i fokus och hög anpassnings-förmåga kan bolaget erbjuda attraktiva och hållbara bostäder som efterfrågas av många.

Ett hållbart koncept

Storsalas produktion av högkvalitativa och hållbara bostäder har resulterat i en hög försäljningstakt. Hittills har vi alltid haft 100% av projekten sålda vid färdigställande. Vårt projekt Vega Oasen var slutsålt redan 12 dagar efter annonsering.

En solid investering

Med över 10 000 m2 utvecklade och sålda hem sedan 2017 har projektportföljen hastigt växt, och under 2020 har Storsalas team mer än fördubblats. Med positiv tillväxt i både projektomsättning och egen organisation finns därmed en tydlig plan att skala vidare på befintligt Storsala-koncept.