Integritetspolicy

Storsala värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. När du prenumererar på våra utskick så kommer Storsala Entreprenad AB, 559192-3957 att hantera dina personuppgifter samt lagra och använda dem enligt laglig grund. Vi använder dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig vid kundfrågor om köp eller klagomål relaterade till våra försäljningar men även för att kunna skicka generell marknadsföring/direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier. Om du meddelar oss att du inte är intresserad av oadresserad marknadsföring och inte är kund hos Storsala kommer vi att registrera dina personuppgifter för att undvika att du får ytterligare marknadsföring. Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick. Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter. Storsala delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. Storsala minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter, vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas. Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Storsala är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundansvariga på info@storsala.se