Ett tryggt köp

Garantier & trygghetspaket

Att köpa ett nytt hem är för många den största affären som görs i livet. Därför erbjuder vi ett trygghetspaket som gör ditt bostadsköp till en tryggare och mer säker investering.

Vårt trygghetspaket

Sälj din nuvarande bostad i lugn och ro

Storsala lämnar besked om definitivt tillträdes- datum minst tre månader före inflyttning, vilket ger dig god tid att sälja din befintliga bostad.

Tillträdesskydd

Om försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden kan du efter prövning skjuta upp ditt tillträdesdatum upp till en månad.

 
 
En förening med god ekonomi

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har granskats av två auktoriserade intygsgivare godkända av Boverket. De säkerställer och intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder och att föreningen är nybildad och inte har några gamla skulder. Vi garanterar att föreningen ges goda förutsättningar för ekonomisk långsiktighet.

Besiktning av oberoende part

Innan inflyttning sker en slutbesiktning som utförs av en oberoende besiktningsman. Vi gör även en garantibesiktning två år efter inflytt för att säkerställa att bostaden fortsatt är i bra skick och att inga fel har uppkommit.

Vårt ansvar om föreningen har osålda lägenheter

Månadsavgiften för eventuellt osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av Storsala under tolv månader. Finns det osålda lägenheter kvar efter denna frist köper Storsala dessa av föreningen och ansvarar för att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

Garantier

Garantier för all nybyggnation

För samtliga lägenheter och hus som uppförs av Storsala gäller en garantitid om minst två år för att du som kund ska känna dig trygg. Under denna tid är det vi som ansvarar för att avhjälpa eventuella fel.

Ekonomi

När du köper en bostadsrätt av Storsala startar och följer vi bostadsrättsföreningen fram tills dess att de boende i föreningen flyttar in och utser sin egen styrelse. Vi står då för en trygg överlämning där vi samarbetar med en av Sveriges främsta aktörer inom bostadsrättsföreningsbildning.

Vi säkerställer att bostadsrättsföreningen inte har några gamla skulder eller belastningar. Detta ger trygghet för de boende och garanterar att föreningen fortsatt har goda ekonomiska förutsättningar.

Månadsavgifter för eventuellt osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av Storsala i upp till tolv månader. Finns det osålda lägenheter kvar efter tolv månader förbinder vi oss att köpa dessa av föreningen. Vi ansvarar för att bostads- rättsföreningens och de boendes ekonomi inte ska påverkas negativt.

Försäkring

Inför produktionsstart tecknas alltid relevanta försäkringar av oss eller våra underentreprenörer och vi är fullt försäkrade tills dess att en överlämning av föreningen till de boende och styrelsen ägt rum.

Ingen handpenning

Till skillnad från många andra aktörer kräver inte vi någon förskottsbetalning på ditt bostadsköp. Detta ska ses som ytterligare en trygghetsaspekt för dig som köper en bostad av Storsala. Du ligger därmed inte ute med några pengar under produktionstiden fram tills dess att bostaden är färdigbyggd, besiktigad och det är dags för tillträde.

Tillträdesskydd

Vi lämnar alltid besked om definitivt tillträdes- datum minst tre månader i förväg. Detta gör att du får gott om tid på dig att sälja din befintliga bostad. Om du inte lyckats sälja din bostad i tid kan du dessutom skjuta på tillträdet i ytterligare en månad. Kravet från oss är att du kan påvisa att du anlitat en auktoriserad mäklare som lagt ut din bostad till försäljning till ett marknadsmässigt pris senast tre månader innan det kommunicerade tillträdesdatumet från Storsala.