Storsala tar över centrumanläggning i Täby

Storsala förvärvar centrumanläggningen Kyrkbyns Centrum i Täby. Den nuvarande fastigheten, som upplåts med äganderätt, uppfördes 1985 och har en uthyrbar yta på 682 kvadratmeter med en tomtareal på 1582 kvadratmeter. Säljare är Vincero Fastigheter 2, som ingår i Vincerokoncernen.

Storsalas strategi är att växa med projekt i attraktiva storstadsnära lägen. Den aktuella fastigheten ligger i ett tryggt och lugnt område, med direkt anknytning till Roslagsbanan. Detta skapar goda förutsättningar för både förvaltning och utveckling, vilket har varit avgörande för Storsala vid förvärvet. I översiktsplanen för Täby kommun finns ambitioner om att på sikt stärka centrumområdet samt skapa en hållbar och varierad bostadsmiljö.

– Vi ska se till att Kyrkbyns Centrum förvaltas på ett bra sätt. Samtidigt har vi förhoppningar om att tillsammans med kommunen, andra fastighetsägare och aktörer i området, undersöka hur platsen på sikt kan utvecklas i linje med kommunens översiktsplan, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.

För mer information, vänligen kontakta:
Mail: press@storsala.se

Läs nyheten på Cision