Storsala genomför sitt största förvärv hittills

Storsala genomför sitt största förvärv hittills samtidigt som bolaget breddar sitt erbjudande. Det nya förvärvet innebär att Storsala ska bygga ett höghus bestående av 16 våningar och ett intilliggande hus med sju våningar i centrala Gävle. Total bruttoarea för båda husen uppgår till 12 244 kvadratmeter. Fastighetsvärdet, vid färdigställandet, kommer att uppgå till 416 miljoner kronor och beräknas öka bolagets fastighetsportfölj till 1,2 miljarder kronor.

Storsalas koncept går ut på att bygga bostäder i bostadsrättsform och möjliggöra för fler människor att uppfylla sina boendedrömmar, utan att behöva begränsas av den annars höga prisbilden. Sedan bolaget grundades 2016 har fokus i verksamheten varit att bygga småhus, parhus och radhus i Stockholmsregionen. Genom det nya förvärvet expanderar Storsala sin verksamhet till ett större geografiskt område för att förstärka sin position på bostadsmarknaden. Förvärvet innebär även att bolaget för första gången i sin historia ska utveckla flerfamiljshus.

– Genom att förvärva detta projekt till ett fördelaktigt pris kommer vi in på marknaden i ett bra utgångsläge. Det säkerställer att vi kan fortsätta erbjuda högkvalitativa bostäder för den breda målgruppen, även i Gävle. Att vi börjar bygga flerfamiljshus är ytterligare en viktig milstolpe för bolaget, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.