Storsala fortsätter att växla upp – nya tunga investerare på plats

Fastighetsbolaget Storsala fortsätter att växa och har nyligen genomfört en nyemission. Det betydande intresset för företaget resulterade snabbt i en överteckning bland nya svenska investerare, däribland Orvaus samt Hans Gydell med en bakgrund inom IKEA-sfären. Träindustrikoncernen Derome blir utöver aktieägare också strategisk samarbetspartner, vilket kommer att stärka Storsalas erbjudande inom hållbar bostadsutveckling.

Storsala gjorde nyligen en riktad nyemission på 70 miljoner kronor som snabbt blev övertecknad. Sveriges största familjeägda träindustri Derome, med en omsättning på 10 miljarder kronor, går i samband med detta in som aktieägare och blir strategisk samarbetspartner till Storsala. Med en lång erfarenhet av hela produktionskedjan, från skog till bostad, kommer samarbetet att stärka Storsalas erbjudande inom hållbar bostadsutveckling. Ytterligare nya aktieägare blir Orvaus AB och Hans Gydell. Hans Gydell har haft flera positioner inom IKEA-sfären, bland annat som styrelseordförande för Interogo Holding, vice vd för Ingka Holding och vd för Inter IKEA.

– Vi är glada och stolta över det betydande intresse vi har fått från nya investerare och starka aktieägare, däribland Orvaus och Hans Gydell, och att vi framgångsrikt har genomfört en nyemission trots de aktuella marknadsförutsättningarna. Vidare är vi entusiastiska över det nyförvärvade partnerskapet med Derome. Denna strategiska samarbetsrelation kommer att förstärka vårt erbjudande inom hållbar bostadsutveckling genom att bland annat höja miljöcertifieringsstandarden i våra projekt, säger Orlando Villacrez, grundare och vd för Storsala.

Förra året redovisade Storsala ett resultat på 61,7 miljoner kronor med tillgångar på 280 miljoner kronor. Bolaget har en samlad BOA på 29 763 kvadratmeter fördelat på 358 enheter, vilket är en ökning med 25 respektive 63 procent mot föregående år. Under samma period växte antalet anställda med 50 procent. Storsala, som tidigare fokuserat på nyproduktion av småhus, förvärvade två nyproducerade fastigheter i Gävle i mars 2023. Köpet är en del av satsningen på ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av fastigheter och förväntas stå för hälften av företagets omsättning senast 2025.

– Det tillförda kapitalet från den riktade emissionen ger oss goda förutsättningar för att utveckla vårt erbjudande och fortsätta vår tillväxtresa. Vår ambition är att bli en ledande aktör inom den nya generationen fastighetsutvecklare, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.

För mer information, vänligen kontakta:
Mail: press@storsala.se