Bricknova rekryterar senior byggprojektledare

Brita Winsa stärker Bricknovas team av byggprojektledare för att rusta bolaget för den planerade tillväxtresan under 2021.

Brita är utbildad byggnadsingenjör med bred erfarenhet från såväl konsultsidan som beställarsidan, privata samt statliga (FMV) sektorn. Hon är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen samt diplomerad fastighetsförvaltare. Brita var tidigare övergripande byggansvarig för samtliga renoverings, om- och tillbyggnadsprojekt samt för upprättandet av underhållsplaner för samtliga fastigheter på Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut på Bosön. Britas senaste tjänst var som projektledare på Försvarets Materielverk med Försvarsmakten som beställare.

Brita Winsa tillträder sin tjänst som byggprojektledare på Bricknova 1 mars 2021.