Bricknova förvärvar större projekt

Bricknova förvärvar större projekt i Gnesta, söder om Stockholm i närheten av Södertälje.

Projektet består av 25 353 kvm mark fördelat på 24 fastigheter (tomter som sitter ihop). Bricknova har för avsikt att skapa 72 byggrätter i form av radhus. Byggnadsareorna för hela projektet summerar till cirka 10 000 kvm BTA och 8 800kvm BOA.

– Detta är ett väldigt attraktivt förvärv för Bricknova och vi utvärderar just nu två huvudspår med projektet. Det ena innebär att utveckla bostadsrätter. Det andra är att bygga och behålla fastigheterna som hyresrätter. Det skulle därmed bli koncernens första hyresprojekt. Ledningen tillsammans med styrelsen kommer att välja det alternativ som blir bäst för Bricknova, säger Orlando Villacrez, vd och grundare, Bricknova.

Förvärvet är villkorat med att ett tillägg i den befintliga detaljplanen ska vinna laga kraft och planerat tillträdet är under det fjärde kvartalet 2021.