Bricknova byter namn till Storsala och skalar upp

Bricknova har gjort en stark tillväxtresa sedan bolaget grundades 2016. Genom att utveckla högkvalitativa bostäder för en bred målgrupp i attraktiva områden i Storstockholm har Bricknova positionerat sig som en viktig och drivande bostadsutvecklare inom sitt segment på marknaden. I takt med att bolaget växer breddar det sitt erbjudande och etablerar sig på nya marknader. Namnbytet till Storsala representerar ett nytt kapitel i bolagets fortsatta resa framåt.
Storsala AB (publ) (f.d. Bricknova) förvärvar och utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet för den breda målgruppen av bostadsköpare. Med projekt i Tyresö, Åkersberga, Haninge, Botkyrka, Nacka och Nynäshamn förverkligar bolaget människors drömboenden i Storstockholm. Tack vare att Storsala äger hela processen, från utformning av projekt till själva genomförandet, kan bolaget effektivisera byggprocessen och samtidigt utmana prisbilden ut till bostadsköparna. Inför nästa år förstärker bolaget sin position på marknaden. Med positiv tillväxt i både projektomsättning och egen organisation finns en tydlig plan på att skala upp det befintliga konceptet. Nya former av bostäder i kombination med etablering på orter utanför Stockholmsregionen finns i tillväxtstrategin.
Trots en orolig tid för såväl bostadsutvecklare som bostadsköpare står vi fast vid visionen om att fortsätta utveckla hållbara bostäder till fler människor som vill uppfylla sina bostadsdrömmar. Vår kompetens och erfarenhet i kombination med stor passion för fastigheter är vår främsta tillgång. Vi har kapaciteten att lägga in en högre växel och stärka vår position ytterligare under 2023, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.

Namnbytet är genomfört och registrerat hos Bolagsverket.
I samband med namnbytet har en ny logotyp och visuell identitet arbetats fram och lanseras tillsammans med bolagets nya webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:
Mail: press@storsala.wpengine.com